به پیام هونامیک (فروسیلیسیم خمین)خوش آمدید

فعالیت اصلی ما سرمایه گذاری در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی و تولید فروسیلیسیم می‌باشد

کارخانه تولید فروسیلیسیوم ۷۵ درصد

ســرمایه‌گذاری در پروژه احداث کارخــانه فروسیلیسیوم واقع در شهرک صنعتی خمین

سرمایه‌گذاری جهت فرآوری و تولید کنسانتره مس

پیام هونامیک با انجام مطالعات در بخش بازار صنایع معدنی، سرمایه گذاری در حوزه فرآوری و تولید مس و کنسانتره مس را یکی اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.

/

به پیام هونامیک (فروسیلیسیم خمین)خوش آمدید

پیام هونامیک (فروسیلیسیم خمین ) (سهامی خاص) که فعالیت اصلی آن
سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی می‌باشد
FeSi فروسیلیس
Cr2O3 کرومیت
 
Cu مس
 
Au طلا

محصولاتی که در صنایع فروسیلیس معمول بوده و در صنایع مختلف استفاده می‌شود به ترتیب فروسیلیسیم 75 درصد، 65 درصد و 45 درصد است که تولید هر سه نوع محصول متناسب با درخواست مشتری امکان‌پذیر و قابل عرضه است.

ظرفیت سالانه تولیدی کارخانه 12،000 تن فروسیلیسیم 75 درصد می‌باشد که طبق برنامه‌ریزی انجام شده در سال اول بهره‌برداری دستیابی به 80 درصد این ظرفیت هدف‌گذاری شده است. البته شایان ذکر است که شروع بهره‌برداری کارخانه از ابتدای مهر ماه سال آتی بوده و لذا حجم تولید سال آینده 4،800 تن برای شش ماه فعالیت کارخانه طرح‌ریزی شده است. با عنایت به اینکه در سال 1396 اولین سال بهره‌برداری از کارخانه خواهد بود دستیابی به محصول، با رعایت تمام استانداردهای لازم ممکن است در مدت شش ماه اول بهره‌برداری به طور کامل محقق نگردد و با توجه به اینکه، هدف شرکت پیام هونامیک حضور در بازار داخلی و خارجی با بهترین کیفیت و برند قابل اعتماد است در سال 96 سهم بسیار اندکی برای بخش صادرات در نظر گرفته خواهد شد.

هدف

سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی
ادامه...

چشم انداز

ما برآنیم به عنوان بنگاهی پیشتاز در گسترش معادن و صنایع معدنی یکی از ده شرکت برتر کشور با کلاس جهانی باشیم.
ادامه...

ماموریت

سرمایه‌گذاری جهت خرید یا مشارکت در حوزه‌ معدن و صنایع معدنی با هدف سـودآوری به منظور تأمین مواد اولیه صنایع فلزی، که قابلیت رقابت‌پذیری در داخل کشور یا سایر کشورهای مصرف‌کننده مواد تولیدی را دارا باشد.
ادامه...