خرید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه 12000 تنی فروسیلیس شهرک صنعتی خمین

شرکت پیام هونامیک در نظر دارد خرید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه فروسیلیسیم خود، واقع در شهرک صنعتی خمین- استان مرکزی را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به تامین‌کنندگان توانمند واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط، درخواست می‌گردد، مدارک مربوط به مشخصات عمومی و سوابق اجرایی خود را حداکثر تا تاریخ 10/3/1396 به آدرس الکترونیکی trade@payamhunamik.ir یا آدرس پستی شرکت پیام هونامیک ارسال نمایند.

مدارک عمومی متقاضیان:

تامین مواد اولیه:

  • سوابق اجرایی

مواد اولیه

مصرف 6 ماه

تحویل ماهیانه

  • آگهی تاسیس و اظهارنامه ثبتی و آخرین روزنامه رسمی (اشخاص حقوقی)

پوسته اکسیدی

1،500 تن

250 تن

  • گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی

کک گازی متالورژی

3،000 تن

500 تن

  • گواهی نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

زغالسنگ

3،000 تن

500 تن

  • گواهینامه‌های معتبردر زمینه سیستم‌های مدیریت کیفیت

 

 

 

  • گواهینامه شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی و یا کارت ملی جهت اشخاص حقیقی