پروژه های صنعت مس

پروژه های صنعت مس

شرکت پیام هونامیک با انجام مطالعات در بخش های اکتشافی، استخراج، نوآوری، فنی و اقتصادی و بازار سرکایه گذاری در حوزه فرآوری و تولید کاتد مس و کنستانتره مس را یکی از اولویت های اصلی خود تعیین کرده است

شرکت پیام هونامیک با انجام مطالعات در بخش بازار صنایع معدنی، سرمایه گذاری در حوزه فرآوری و تولید مس و کنسانتره مس را یکی اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. و در راستای تحقق این هدف شرکت پیام هونامیک با شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان مالک بخش اعظم معادن مس ایران مذاکراتی در خصوص مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای این شرکت انجام داده است.

 شرکت پیام هونامیک گزینه‌های معرفی شده از طرف شرکت ملی صنایع مس ایران را مورد مطالعه قرار داده و با استناد بر گزارشهای فنی و اقتصادی هر یک از پروژه‌ها، در شرف عقد قرارداد و ایجاد کنسرسیوم معدنی با شرکت ملی مس می‌باشد.

میزان ذخیره کانسنگ مس در این پروژه حدود 200 میلیون تن است و ظرفیت کارخانه تغلیظ حدود 150 هزار تن طراحی شده است. حجم کل سرمایه گذاری حدود 14،000 میلیارد ریال میباشد که در بخش تامین تجهیزات خارجی کارخانه حدود 4،000 میلیارد ریال از طرف شرکت مس هزینه شده و حدود 10،000 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل این پروژه برآورد شده است.