احداث کارخانه فروسیلیسیوم به ظرفیت ۱۲٫۰۰۰ تن در سال

اجرای طرح احداث واحد تولید فروسیلیسیوم ۷۵ درصد به ظرفیت ۱۲.۰۰۰ تن در سال با مالکیت کامل شرکت پیام هونامیک در شهرک صنعتی شهرستان خمین در استان مرکزی شروع شده است