parallax background

سرمایه انسانی

هیات مدیره و هیات اجرایی

توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه سازمان مسئله ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوانی داشته است.

 

اندیشمندان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که سازمان های پیشرو در هزاره جدید، تنها از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های کارکنان، می توانند پاسخگوی نیازهای سازمان آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند. توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، تعالی و عملکرد سرمایه های سازمان و حتی تغییر ویژگی های فردی کارکنان، به مدیریت ارشد چنین سازمان هایی ابلاغ می گردد. در این راستا شرکت فروسیلیسیم خمین با اهمیت به این موضوع سعی در جذب و پرورش این سرمایه گرانبها نموده است و در حال حاضر با ؟؟؟ نفر سرمایه انسانی در حال فعالیت می‌باشد.

هیات مدیره

مرتضی استاد علی مخملباف
رئیس هیئت مدیره
رضا عابدی جوزم
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
علیرضا پیراسته فرد
عضو هیئت مدیره
محمد علی جان نثاری
عضو هیئت مدیره
حسن نونژاد
عضو هیئت مدیره

مدیران اجرایی

بشیر صالح غفاری
مدیر بازرگانی

حسین عسگری
مدیر بهره برداری

علیرضا فراهانی
مدیر مالی و اداری

میثم شیرازی
رئیس برنامه ریزی

احمد قهرمانلو
رئیس کنترل کیفیت

جواد عزیزاقلی
مسئول HSE

ابوذر سرلک
مسئول حراست

چارت سازمانی

سطح تحصیلات پرسنل شرکت

 

درصد نیروی بومی جذب شده