خواندنی‌ها

آخرین مقالات و خبرهای وبلاگ

۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تحقیق و توسعه

بنا به تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تحقیق و توسعه به «کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به ‌طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کار ببرد.»