چندرسانه‌ای

تصاویر

بازدید هیات مدیره شرکت پیام هونامیک از سایت کارخانه فروسیلیس (شهرک صنعتی خمین) (مرداد ماه 1395)

 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title