خبرهـــا

رویدادها و تازه‌های خبری

کارخانه فروسیلیسیم شرکت پیام هونامیک-طرح نمونه صنعتی استان مرکزی

  • Title
  • Title
  • Title
در بزرگداشت روز صنعت و معدن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، کارخانه فروسیلیسیم شرکت پیام هونامیک به عنوان طرح نمونه صنعتی (در دست ساخت) استان مرکزی انتخاب گردید. این شرکت بعنوان مالک و مجری طرح احداث کارخانه فروسیلیسیم با ظرفیت 12 هزار تن در سال می باشد. این طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد بعنوان طرح نمونه صنعتی استان مرکزی در نیمه اول سال 1396 بجهت عملکرد مناسب انتخاب شد.