مزایده و مناقصه

تامین شرکتی نیروی موردنیاز کارخانه 12000 تنی فروسیلیس شهرک صنعتی خمین

به اطلاع می‌رساند شرکت پیام هونامیک (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه فروسیلیسیم خود، واقع در شهرک صنعتی خمین – استان مرکزی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به تأمین کنندگان توانمند نیروی انسانی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط، درخواست می‌گردد، مدارک مربوط به مشخصات عمومی و سوابق اجرایی خود را حداکثر تا تاریخ 24/03/1396 به آدرس الکترونیکی  hr@payamhunamik.ir و یا آدرس پستی شرکت پیام هونامیک ارسال نمایند.

  • تأمین نیروی انسانی اعم از نیروهای متخصص و ساده به تعداد تقریبی 70 نفر