مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

شرکت فروسیلیسیم خمین (سهامی عام) در نظر دارد برخی از اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده محدود به فروش برساند لذا از متقاضیان محترم درخواست میگردد صفحات 1 و 2 فرم حاضر را با قبول کلیه شرایط قید شده در ذیل تکمیل نموده و به همراه یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ 10% کل مبلغ پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده، برای اقلام مورد تقاضا، به صورت پاکت دربسته، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 06/07/1402 به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شهید اعلاء رحیمی (کوچه نهم)، پلاک 15، طبقه همکف کدپستی: 1517769118 - خانم فروتن(واحد فروش) تحویل نمایند.(حتما روی پاکت عبارت مربوط به مزایده فروش ضایعات قید گردد)

 جهت دانلود فرم مزایده کلیک کنید

ادامه مطلب

 جهت دانلود فرم مزایده کلیک کنید

 

 • متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88197318-021 داخلی  109خانم فروتن تماس حاصل فرمایند.
 • متقاضیان می‌توانند جهت بازدید از اقلام مورد مزایده حداکثر تا تاریخ 13/07/1402 به محل کارخانه (به آدرس خمین، شهرک صنعتی خمین، بلوار صنعتگران، بلوار فروسیلیسیم، کارخانه فروسیلیسیم) مراجعه نمایند.
 • شرکت فروسیلیسیم خمین (سهامی عام) در پذیرش یا رد کلیه پیشنهادها اختیار کامل دارد.
 • متقاضیان ملزم به شرکت در خرید، کلیه اقلام مورد مزایده نبوده و می‌توانند تنها نسبت به اقلام مورد نیاز خود اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نمایند.
 • به قیمت‌های پیشنهادی، 9 %ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • فاکتور فروش رسمی به نام متقاضی صادر شده و متقاضی موظف به مهر و امضای فاکتور فروش در سه نسخه می‌باشد.
 • قیمت فروش اقلام به صورت نقدی میباشد و پیش از تحویل بار تسویه حساب صورت خواهد گرفت.
   • ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب: 190543196
   •   ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ : IR490180000000000190543196
   • ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ آﭘﺎداﻧﺎ ﻧﻮﺑﺨﺖ (ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ31)
   • ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﺧﻤﯿﻦ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم)

    

   آدرس شرکت فروسیلیسیم خمین: اتوبان خمین به اراک، قطب صنعتی خمین، خیابان صنعتگران، بلوار فروسیلیسیم