خبرهـــا

رویدادها و تازه‌های خبری

۰۷ آذر ۱۳۹۸

حضور شرکت فروسیلیسیم خمین در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) - تهران - آذر 98
۲۱ تیر ۱۳۹۶

کارخانه فروسیلیسیم شرکت پیام هونامیک-طرح نمونه صنعتی استان مرکزی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تملک معدن سیلیس صفی آباد محلات با ذخیره 750000

۱۸ مهر ۱۳۹۵

مصاحبه مدیرعامل شرکت پیام هونامیک (جناب آقای مهندس عابدی) با خبرگزاری عطر گل یاس