خبرهـــا

رویدادها و تازه‌های خبری

۰۷آذر۱۳۹۸
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو تهران

حضور شرکت فروسیلیسیم خمین در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) - تهران - آذر 98
۲۱تیر۱۳۹۶

کارخانه فروسیلیسیم شرکت پیام هونامیک-طرح نمونه صنعتی استان مرکزی

۲۰اردیبهشت۱۳۹۶

تملک معدن سیلیس صفی آباد محلات با ذخیره 750000

۱۸مهر۱۳۹۵

مصاحبه مدیرعامل شرکت پیام هونامیک (جناب آقای مهندس عابدی) با خبرگزاری عطر گل یاس