مناقصات

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی

شرکت فروسیلیسیم خمین در نظر دارد تأمین نیروی انسانی خود را مطابق شرایط و محدوده کار تعیین شده در اسناد حاضر، از طریق مناقصه محدود  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار معدن

شرکت فروسیلیسیم خمین (سهامی خاص) در نظر دارد انجام عملیات آماده سازی و بهره‌برداری از معدن سیلیس صادق آباد واقع در منطقه شازند استان مرکزی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای توان مالی و سوابق اجرایی مفید در این زمینه واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت‌های دارای توان مالی و سوابق اجرایی مفید در زمینه موضوع مناقصه جهت شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می‌آید تا از تاریخ چاپ آگهی تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخه 30/11/97 ضمن دریافت اسناد مناقصه از دفتر کارخانه و بازدید از معدن، پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 09/12/97 مطابق اسناد مناقصه به محل کارخانه واقع در شهرستان خمین به آدرس اتوبان خمین به اراک، قطب صنعتی خمین، خیابان صنعتگران، بلوار فروسیلیسیم تحویل نمایند.
۲۷ دی ۱۳۹۶

تامین کننده زغال سنگ حرارتی

۲۴ خرداد ۱۳۹۶

انتخاب پیمانکار بهره برداری از معدن سیلیس صفی آباد محلات

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

خرید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه 12000 تنی فروسیلیس شهرک صنعتی خمین

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

تامین شرکتی نیروی موردنیاز کارخانه 12000 تنی فروسیلیس شهرک صنعتی خمین

۰۹ آبان ۱۳۹۵

احداث خط خردایش و دانه ‏بندی سیلیس در معدن سیلیس صفی آباد محلات

۰۹ آبان ۱۳۹۵

احداث ساختمان و تاسیسات غیرصنعتی کارخانه 12000 تنی فروسیلیس شهرک صنعتی خمین