مناقصات

۱۲مرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی

شرکت فروسیلیسیم خمین در نظر دارد تأمین نیروی انسانی خود را مطابق شرایط و محدوده کار تعیین شده در اسناد حاضر، از طریق مناقصه محدود  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
۱۳بهمن۱۳۹۷
مناقصه عمومی

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار معدن

شرکت فروسیلیسیم خمین (سهامی خاص) در نظر دارد انجام عملیات آماده سازی و بهره‌برداری از معدن سیلیس صادق آباد واقع در منطقه شازند استان مرکزی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای توان مالی و سوابق اجرایی مفید در این زمینه واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت‌های دارای توان مالی و سوابق اجرایی مفید در زمینه موضوع مناقصه جهت شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می‌آید تا از تاریخ چاپ آگهی تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخه 30/11/97 ضمن دریافت اسناد مناقصه از دفتر کارخانه و بازدید از معدن، پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 09/12/97 مطابق اسناد مناقصه به محل کارخانه واقع در شهرستان خمین به آدرس اتوبان خمین به اراک، قطب صنعتی خمین، خیابان صنعتگران، بلوار فروسیلیسیم تحویل نمایند.
۲۷دی۱۳۹۶

تامین کننده زغال سنگ حرارتی

۲۴خرداد۱۳۹۶
آگهی فراخوان عمومی

انتخاب پیمانکار بهره برداری از معدن سیلیس صفی آباد محلات

۱۰خرداد۱۳۹۶
آگهی فراخوان عمومی

خرید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه 12000 تنی فروسیلیس شهرک صنعتی خمین

۱۰خرداد۱۳۹۶
آگهی فراخوان عمومی

تامین شرکتی نیروی موردنیاز کارخانه 12000 تنی فروسیلیس شهرک صنعتی خمین

۰۹آبان۱۳۹۵
آگهی فراخوان عمومی

احداث خط خردایش و دانه ‏بندی سیلیس در معدن سیلیس صفی آباد محلات

۰۹آبان۱۳۹۵
آگهی فراخوان عمومی

احداث ساختمان و تاسیسات غیرصنعتی کارخانه 12000 تنی فروسیلیس شهرک صنعتی خمین